Славянка ЕАД изпълнява проект по ОП Иновации и конкурентоспособност, процедура No BG16RFOP002-6.002 – „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Проект и главна цел: „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Цел на проекта: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Договор № BG16RFOP002-6.002-0444

Бенефициент: Славянка ЕАД

Обща стойност: 270 400 лв., от които 135 200 лв. безвъзмездна финансова помощ

Начало на проекта: 21.09.2022 г.   Край на проекта: 21.07.2023 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз Европейски фонд за регионално развитие –  ОП Иновации и Конкурентоспособност.